11,224,241 unikalne wizyty
Aktywna Tablica
Biblioteka PSP9
Biblioteka Poleca
Ochrona Danych Osobowych
LEPSZA SZKOŁA
E-NAUCZANIE
50 LAT PSP9
8 klasa
Doradztwo zawodowe
PSP9 - Wiarygodna Szkoła
Zajęcia SKS
Kurier kosmiczny
Amnesty International
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 83
» Najnowszy użytkownik: joannam
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
E-Dziennik
KORONAWIRUS
BIP
Obiady, stołówka szkolna
SAMORZĄD SZKOLNY
PSP9 na Facebook'u
YouTube PSP9
Ważne strony
KALBI
Przyjaciele Dziewiątki
Strefa ciszy
PARKRUN
Nadzór pedagogiczny
FSNiT
Realizowane programy
Kącik CZYTACZA
Szkółki Piłkarskie NIVEA
MusicBox3
Play
Ragulaminy

REGULAMIN

MAŁEJ LIGI W PŁYWANIU DLA DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I. Organizator:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.

 II. Współorganizator:

      Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mieszka 1 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.   

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.   

  III. Termin zawodów:

 Zawody odbędą się 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) od godz. 830 - 1100.

  IV. Miejsce zawodów:

 Kryta Pływalnia, al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

 V. Cel zawodów:

 a) wyłonienie Mistrza Miasta Kędzierzyn-Koźle w pływaniu,

 b) popularyzacja pływania wśród dzieci miasta,

 c) wychowanie w sportowej rywalizacji dzieci.

  VI. Kategorie wiekowe:

      - Uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle.

 - Rocznik: 2006, 2007, 2008, 2009.

   VII. Konkurencje:

Lp.

Konkurencja

Kategoria

Rocznik

Opis konkurencji

1.

25 m st. dowolnym

dziewczęta/chłopcy

2006

Dopuszcza się start z wody lub   z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem dowolnym (kraulem) w pozycji na piersiach.

2.

25 m st. dowolnym

dziewczęta/chłopcy

2007

Dopuszcza się start z wody lub   z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem dowolnym (kraulem) w pozycji na piersiach.

3.

25 m st. dowolnym

dziewczęta/chłopcy

2008

Dopuszcza się start z wody lub   z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem dowolnym (kraulem) w pozycji na piersiach.

4.

25 m st. dowolnym

z deską lub bez deski

dziewczęta/chłopcy

2009

Start z wody, jedną ręką zawodnik trzyma deskę, drugą musi mieć kontakt ze ścianą niecki basenu, dystans pokonuje z deską w dowolny sposób        w pozycji na piersiach. Czas zostaje zatrzymany po dotknięciu ręką ściany niecki basenu przez zawodnika.

5.

25 m st. klasycznym

dziewczęta/chłopcy

2006

Dopuszcza się start z wody lub    z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem klasycznym (żabką) zgodnie       z przepisami PZP.

6.

25 m st. grzbietowym

dziewczęta/chłopcy

2009

Start z wody, zawodnik pokonuje dystans dowolnie       w pozycji na plecach bez przyboru (deski).

7.

25 m st. grzbietowym

dziewczęta/chłopcy

2008

Uczestnik pokonuje dystans      w pozycji na grzbiecie. Start, nawrót oraz zakończenie wyścigu zgodnie z przepisami PZP.

8.

50 m st. grzbietowym

dziewczęta/chłopcy

2007

Uczestnik pokonuje dystans      w pozycji na grzbiecie. Start, nawrót oraz zakończenie wyścigu zgodnie z przepisami PZP.

9.

50 m st. grzbietowym

dziewczęta/chłopcy

2006

Uczestnik pokonuje dystans      w pozycji na grzbiecie. Start, nawrót oraz zakończenie wyścigu zgodnie z przepisami PZP.

 

        Zatrzymani

  VIII. Uczestnictwo:

 1) Dziecko musi mieć zgodę rodziców na udział w zawodach (zał. nr 1).

 2) Karty startowe do pobrania od opiekuna danej szkoły.

     IX. Zgłoszenia:

 Zgłoszenia Zawodników przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu do          
 18 listopada 2015 r. (środa):

 - Stadion Sportowy „Kuźniczka”, ul. Grunwaldzka 71 Kędzierzyn-Koźle, I piętro pok. nr 36 (Dział 
    Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych) do godz. 1430.

 - email: sport@mosirkk.pl

 - fax: 77 472 31 38 wew. 115.

 X. Program zawodów:

      1. Weryfikacja Zawodników godz. 745 – 815 Kryta Pływalnia I piętro pok. nr 10.

      2. Otwarcie Zawodów godz. 830.

 3. Zakończenie zawodów około godz. 1100.

     XI. Przepisy techniczne:

      1) Pomiar czasu: ręczny.

 2) Zawody przeprowadzone będą na czas, a o zwycięstwie decyduje najlepszy wynik w danej kategorii 
     wiekowej.

 3) Nie zezwala się na start poza konkursem.

 4) Długość pływalni: 25 metrów, 5 torów.

 5).Starty Zawodników dozwolone wyłącznie w strojach zgodnych z Regulaminem Krytej Pływalni 
     MOSiR Kędzierzyn-Koźle.

 6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu Zawodów. 

 XII. Nagrody:

 Za zajęcie I-III miejsce Zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom, a każdy uczestnik Zawodów  
 otrzyma słodką niespodziankę.

 (Dla dzieci zgłoszonych po terminie Organizator nie gwarantuje słodkiej niespodzianki).

       XIII. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnicy biorący udział w Zawodach nie płacą wpisowego.

 2. Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.

 5..Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Zawodów.                
 6..Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC,           
     z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku          
     z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 7. Każdy Zawodnik startując w Zawodach w pełni akceptuje Regulamin Zawodów.

 8. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w oparciu o Regulamin Zawodów i Regulamin PZP.

 9..Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników w materiałach  
     fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „Małej Ligi w Pływaniu dla   
     dzieci klas I-III szkół podstawowych”.

                                                                                                                  Organizator

                                                                                                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                                                                                           w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

REGULAMIN

MIEJSKICH PŁYWACKICH ZAWODÓW MIKOŁAJKOWYCH

KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O MISTRZOSTWO SZKOŁY

I. Organizator:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.

 II. Współorganizator:

 Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mieszka I 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.   

  III. Termin zawodów:

 Zawody odbędą się 8 grudnia 2015 r. (wtorek) od godz. 830 - 1100.

IV. Miejsce zawodów:

 Kryta Pływalnia, al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

 V. Cel zawodów:

 a) popularyzacja pływania wśród dzieci naszego miasta,

 b) wychowanie w sportowej rywalizacji dzieci.

VI. Kategorie wiekowe:

      Uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle.

 VII. Konkurencje:

            25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców.

 Dopuszcza się start z wody lub z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem dowolnym 
 (na piersi lub na grzbiecie).

  VIII. Uczestnictwo:

 1. W zawodach bierze udział 10 dziewcząt i 10 chłopców z klas III z każdej zgłoszonej szkoły.

 2. Dziecko musi mieć zgodę rodziców na udział w zawodach (zał. nr 1).

     IX. Zgłoszenia:

 Imienną listę uczniów (zał. nr 2) wg wzoru potwierdzoną przez dyrektora szkoły należy dostarczyć do  
 Organizatora do 3 grudnia 2015 r. (wtorek):

 - Stadion Sportowy „Kuźniczka”, ul. Grunwaldzka 71 Kędzierzyn-Koźle, I piętro pok. nr 36 (Dział 
   .Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych) do godz. 1430.

 - email: sport@mosirkk.pl

 - fax: 77 472 31 38 wew. 115.

      X..Program zawodów:

      1. Weryfikacja Zawodników godz. 745 – 815 Kryta Pływalnia I piętro pok. nr 10.

      2. Otwarcie Zawodów godz. 830.

 3. Zakończenie zawodów około godz. 1100.

    XI.. Przepisy techniczne:

      1) Pomiar czasu: ręczny.

 2) Zawody przeprowadzone będą na czas, a o zwycięstwie decyduje najlepszy wynik

 3) Nie zezwala się na start poza konkursem.

 4) Długość pływalni: 25 metrów, 5 torów.

 5).Starty Zawodników dozwolone wyłącznie w strojach zgodnych z Regulaminem Krytej Pływalni 
      MOSiR Kędzierzyn-Koźle.

 6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu Zawodów. 

XII.. Nagrody:

 Za I-III miejsce Zawodnik otrzymuje pamiątkowy dyplom, a każdy z uczestników Zawodów otrzyma   
 słodką niespodziankę.

 (Dla dzieci zgłoszonych po terminie Organizator nie gwarantuje słodkiej niespodzianki).

  XIII. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnicy biorący udział w Zawodach nie płacą wpisowego.

 2. Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.

 3. Kolejność startu szkół zostanie ustalona przez losowanie na początku zawodów.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.

 5..Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Zawodów.                
 6..Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC,           
     z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku          
     z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 7. Każdy Zawodnik startując w Zawodach w pełni akceptuje Regulamin Zawodów.

 8. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w oparciu o Regulamin Zawodów i Regulamin PZP.

 9..Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników w materiałach  
     fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „Miejskich Pływackich    
     Zawodów Mikołajkowych klas III szkół podstawowych”.

                                                                                                                  Organizator

                                                                                                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                                                                                           w Kędzierzynie-Koźlu