Bezpieczna droga do szkoły
Dodane przez g_argudin dnia Września 11 2020 17:12:56

Ze względu na obostrzenia sanitarne tej jesieni spotkania z panem policjantem zostały wstrzymane. W świetlicy jednak nadal poruszamy tematykę bezpieczeństwa w klasach I - III wielokrotnie na zajęciach w tym roku szkolnym ponieważ uznałyśmy, że to jest ważny i praktyczny temat. Część dzieci wykazuje dużą wiedzę dotyczącą w/w zagadnień, a części uczniów należy nadal przypominać zasady poruszania się po mieście. Pogadanki, filmy, prace plastyczne pomagają nam to właśnie czynić.

oprac. Grażyna Argudin

Obrazy kategorii newsów: bezpiecznadrogadoszkoyswiet1.jpg

Obrazy kategorii newsów: bezpiecznadrogadoszkoyswiet2.jpg


Treść rozszerzona

Obrazy kategorii newsów: bezpiecznadrogadoszkoyswiet3.jpg

Gazetkę tematyczną wraz z dziećmi przygotowała pani Katarzyna Hunek.