OGŁOSZENIE - konkurs plastyczny
Dodane przez g_argudin dnia Maja 14 2015 11:03:44

Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod hasłem "Pierwszy dzień w szkole?Więc powiem Ci o bezpieczeństwie"

Tematyka prac plastycznych obejmuje:

1. Moja bezpieczna droga do szkoły.

2. Jestem ostrożny wobec nieznajomych.

3. Moja zabawa w domu i na podwórku.

4. Jak bezpiecznie spędzam czas na wsi.

Konkurs kierowany jest dla dzieci z klas pierwszych i drugich. Prace plastyczne mogą być wykonane techniką dowolną, płaską w formacie A4. Każda praca musi zawierać na odwrocie : temat, imię i nazwisko autora, klasę do której uczęszcza autor oraz nazwę i adres szkoły. Etap szkolny konkursu polega na wyłonieniu 8 prac, po dwie prace plastyczne na każdy z zadanych tematów. Prace należy zgłaszać do świetlicy szkolnej w terminie do 22.05.2015. Wybrane prace zostaną przekazane do Komendy Wojewódzkiej w Opolu gdzie nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.